Grindsted Gym & Erhv.Skole 8709

Elevtrivselsmålinger

Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole gennemfører hvert år - ligesom andre gymnasier og erhvervsskoler - en måling af elevernes trivsel.

Elevtrivselsmålingen er national, og spørgerammen og spørgsmålene er udarbejdet på baggrund af anbefalinger fra en ekspergruppe.