Lovpligtig information

Ifølge bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. har Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole - ligesom andre skoler og uddannelsesinstitutioner - pligt til at sikre, at en række oplysninger er let tilgængelige på skolens hjemmeside på internettet.

Vi har samlet disse oplysninger på denne side.

Grindsted Gym & Erhv.Skole 9424

 

 

 

 

 

 

Grindsted Gym & Erhv.Skole 8213

Kigger du forbi?

Besøg os