Elevrådet

Et velfungerende elevråd og elevdemokrati sikrer et fællesskab og en bedre dagligdag for alle elever på skolen, og derfor er elevrådsarbejdet vigtigt, og noget vi på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole tager alvorligt.

Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole faciliteter

 

 

 

Elevernes indflydelse

Gennem elevrådet har eleverne indflydelse på deres skoledag og de aktiviteter, der ligger uden for skoletiden.

Arbejdet i elevrådet er med til at skabe medbestemmelse og medejerskab og er vigtigt for at fastholde et demokratisk forum, som styrker elevernes demokratiske selvtillid og bekræfte dem i, at de kan gøre en forskel på den skole, de går.

Find hjælp og studievejledning på GGES

Kigger du forbi?

Besøg os