HHX 

HHX er for dig, der interesserer dig for business og økonomi.

Hvis du godt kan lide at lave forretning; hvis du synes, det lyder spændende at arbejde med salg og markedsføring og med budgetter og regnskaber; og hvis du også synes, at sådan noget som samfundsøkonomi og økonomisk politik lyder interessant, så er HHX lige noget for dig.

HHX på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.
Bliv sproglig elev Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Business og økonomi

På HHX beskæftiger vi os med virksomheder og økonomi, både forbrugernes, virksomhedernes og samfundets økonomi. Her lærer du, hvordan man skaber og driver en sund forretning, som lever af at sælge produkter eller ydelser, som kunderne efterspørger, og som tager hensyn til miljøet og omgivelserne. Du lærer også noget om, hvordan husholdningerne og virksomhederne indgår i det økonomiske kredsløb sammen med staten og pengeinstitutterne og i forhold til udlandet - og meget andet.

HHX er internationalt orienteret, og du har selvfølgelig også fremmedsprog og andre fag som fx dansk og historie, men også her mærker du det specielle ved HHX.

Studieretninger

På HHX i Grindsted kan du vælge mellem fem studieretninger:

Innovation & Marketing
International Marketing
Økonomi & Marketing
Økonomi
Sprog

En studieretning er bygget op af to studieretningsfag og en række andre, obligatoriske fag, og så skal du have mindst ét valgfag. Her får du på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole fordel af at være sammen med andre elever fra forskellige uddannelser.

Du kan se fagene og opbygningen her:

Fag og opbygning

For talenter

Vælger du at tage HHX i Grindsted, har du – hvis du ønsker det, og hvis du har evner og vilje til det – mulighed for at komme på Akademiet for Business Talenter (ABT), som er et særligt talentforløb for elever fra Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole og 7 andre handelsgymnasier i Region Syddanmark.

ABT er et to-årigt talentprogram, som strækker sig fra midten af 1.G til midten af 3.G.

Programmet består af 8 moduler af 1 eller 2 dages varighed, hvor der indgår virksomhedsbesøg, oplæg/foredrag på højt, fagligt niveau og case-/projektarbejde.

Hver skole har plads til op til 5 dygtige og ambitiøse elever pr. årgang. Der deltager altså 30-35 elever pr. årgang, dvs. omkring 100 elever i alt.

Du kan læse mere på akademiets hjemmeside her:

Akademiet for Business Talenter

HHX-elev på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Bliv klar til at læse videre - på din måde

HHX er den 3-årige uddannelse til merkantil studentereksamen. Merkantil betyder ”handel”. Den udgør sammen med HF, HTX og STX de fire gymnasiale uddannelser, vi har i Danmark.

Alle gymnasiale uddannelser forbereder dig til at tage en videregående uddannelse. Pointen er, at de gør det forskelligt, på hver deres måde.

På HHX foregår undervisningen inden for virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag. Her lærer du ikke teorier for teoriernes skyld, men som redskaber til at analysere virkelighedsnære forhold. Vi lægger vægt på innovation og problemløsning gennem arbejde med cases og projekter fra den virkelige verden.

De tre 3-årige gymnasiale uddannelser – HHX, HTX og STX – giver lige adgang til videregående uddannelse. Det afgørende er ikke, hvilken gymnasial uddannelse du har, men hvilke fag du har, og på hvilke niveauer du har dem. Så uanset om du vælger HHX, HTX eller STX, får du de samme gode muligheder for at læse videre.

Kom på besøg

Kontakt os