Brobygning

I 9. eller 10. klasse skal du bestemme dig for, hvad du skal efter folkeskolen.

For at hjælpe dig med det kommer du i brobygning på ungdomsuddannelserne.

På Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole har du mulighed for at komme i brobygning på HF, HHX, HTX, STX og EUD/EUX Business.

Mange muligheder på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole
Elever samarbejder Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

2 uddannelser - 5 dage

I Billund Kommune kommer du på besøg på to ungdomsuddannelser. I 9. klasse varer det ene besøg to dage og det andet besøg tre dage. I 10. klasse varer hvert besøg to dage, og så skal du arbejde med din uddannelsesplan og dit valg af ungdomsuddannelse, dét der kaldes OSO (Obligatorisk Selvvalgt Opgave). Du er altså i brobygning i sammenlagt 5 dage.

I brobygningen får du et indtryk af, hvordan det er at gå på de ungdomsuddannelser, du har valgt at besøge, og hvad det kræver at tage dem. Du får at vide, hvad uddannelserne indeholder, og hvad du kan bruge dem til, og du oplever, hvordan undervisningen foregår, og hvordan miljøet er på skolerne.

Kort sagt: Du kommer til at mærke hverdagen på uddannelserne og på skolerne.

1 skole - 5 uddannelser

På Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole kan du blive klogere på HF, HHX, HTX, STX og EUD/EUX Business.

Her prøver du nogle af fagene, og du møder nogle af underviserne på uddannelsen. Du møder også nogle af eleverne og hører om det sociale liv på skolen, som også omfatter festerne og fredagscafeerne.

På den måde får du en fornemmelse af, om en af vores uddannelser og vores skole er noget for dig, når du er færdig med 9. eller 10. klasse.

Elev på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole fortæller

Program

Den første dag (mandag eller onsdag) starter i skolens festsal, hvor vi lige byder velkommen og opdeler dig og de andre brobygnings-elever i hold på de uddannelser, I har valgt at besøge.

Efter velkomsten i festsalen går du og de andre brobyggere på holdet sammen med en af vores studievejledere ud i et klasselokale, hvor studievejlederen fortæller mere om brobygningen. Du får et skema, og studievejlederen viser dig rundt på skolen, så du ser, hvordan her er, og hvor du skal være.

Herefter går det ud på at prøve nogle af fagene og møde nogle af underviserne på uddannelsen.

Den sidste dag (tirsdag eller torsdag/fredag) slutter med evaluering og afrunding af brobygningen. Her får du mulighed for at snakke med nogle af eleverne, som kan fortælle dig noget om alt det andet, der også foregår på skolen; festerne, fredagscafeerne og det sociale liv i det hele taget. Og du møder igen studievejlederen, som samler op og besvarer eventuelle spørgsmål, inden du får fri.

Vil du vide mere?

Kontakt os