Studievejledning

Studievejlederne på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole hjælper dig med gode råd og vejledning, så du kommer godt igennem din ungdomsuddannelse.

Studievejledningen foregår både individuelt og kollektivt. Og vi hjælper dig med både personlige, sociale og studierelaterede problemer og spørgsmål, som har betydning for din skolegang.

Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole faciliteter

 

 

 

Individuel og kollektiv vejledning

Som elev på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole kan du altid henvende dig til din studievejleder, hvis du har brug for hjælp.

Det kan være, du har brug for råd og vejledning i forhold til personlige eller sociale problemer, der påvirker din skolegang. Det kan også være, du bare har spørgsmål til din uddannelse.

Studievejlederne kan hjælpe med de fleste problemer og spørgsmål. Hvis situationen kræver hjælp udefra, har studievejlederne også mulighed for at henvise til blandt andet psykolog og forebyggelseskonsulent.

Studievejlederne har tavshedspligt, så du kan trygt henvende sig, uanset hvad det drejer sig om.

Vi hjælper dig også med dine spørgsmål om SU, når du fylder 18 år og bliver berettiget til at få Statens Uddannelsesstøtte.

Alle klasser har tilknyttet en fast studievejleder igennem hele uddannelsen. Du møder din studievejleder i løbet af de første uger, når du starter på din uddannelse, hvor du får et indblik i vejledningen.

Vil du se, hvem vi er?

Medarbejdere