Optagelse

Hvis du gerne vil være elev på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole, skal du søge om optagelse på Optagelse.dk.

For at have krav på at blive optaget skal du først og fremmest være uddannelsesparat.

 

Mange muligheder på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole
Ansøgning Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Ansøgning

Hvis du vil være elev hos os, skal du søge om optagelse via Optagelse.dk senest den 1. marts.

I din ansøgning skal du angive Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole som 1. prioritet.

Når du har søgt om optagelse rettidigt, får du reserveret en foreløbig plads på skolen.

På Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside kan du læse mere om proceduren i forbindelse med ansøgning og optagelse.

Børne- og Undervisningsministeriet

Uddannelsesparat

Hvis du søger om optagelse direkte fra 9. eller 10. klasse, vil det normalt foregå i samarbejde med din vejleder fra den Kommunale Ungeindsats (KUI).

Det er den Kommunale Ungeindsats (KUI), der vurderer, om du er uddannelsesparat. Det kræver, at du er fagligt, personligt og socialt parat.

For at blive vurderet fagligt parat til de 3-årige gymnasiale uddannelser, HHX, HTX, og STX, skal du have mindst 5 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer. På den 2-årige HF skal du have mindst 4 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer. For at blive optaget på EUD/EUX Business skal du have mindst 2 i gennemsnit af karaktererne i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen.

Udover at være uddannelsesparat, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen, og så skal du have søgt om optagelse rettidigt – inden den 1. marts (forventet 13. marts i 2023).

Hvis du ikke søger direkte fra 9. eller 10. klasse, kan du have brug for en individuel kompetencevurdering. Her henviser vi til andre skoler som fx VUC. 

Hvis du ikke er uddannelsesparat, har du stadigvæk mulighed for blive elev - så skal du bare til en optagelsesprøve.

Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der står for optagelsesprøverne. Du kan læse mere på ministeriets hjemmeside.

Børne- og Undervisningsministeriet

Vil du være elev hos os?

Søg om optagelse her