Gymnasie- & Erhvervsskole bygninger

Medlemmer

Navn Udpeget af
Stephanie Storbank Kommunalbestyrelsen i Billund Kommune
Lars Wiebe Repræsentant for videregående uddannelser
Søren Rahbek, Lynghedeskolen Skolelederkredsen i Billund Kommune
Hanne Kærgaard Mathiasen FHO
Dan Kirkel FHO
Morten Hygum DI
Lene Søgaard DI
Kent Christensen Billund Erhvervsfremme
Astrid Staun Jensen Elever
Mia Gam-Jensen Elever
Martin Finderup Medarbejdere
Mette Risager Hansen Medarbejdere
Niels Aamann Medlem ved selvsupplering
Henrik Dam Kristensen Medlem ved selvsupplering

 

Bestyrelsen er valgt for perioden fra 1. maj 2022 til 30. april 2026.

Vil du vide mere?

Kontakt os