Kort nyt

Sommer-lukket uge 28-31

Vi holder sommerferie og har derfor lukket fra og med mandag den 8. juli til og med fredag den 2. august.

Administrationen møder på arbejde igen mandag den 5. august.

God sommer :-)

Første skoledag d. 12.8.

Første skoledag efter sommerferien er mandag den 12. august.

Nye elever møder kl. 8.00 i festsalen, hvor de bliver budt velkommen af rektor Gitte Vest Barkholt. Programmet står herefter på orientering om og rundvisning på skolen med tutorerne, “let” undervisning og fælles fotografering.

Fortsætterelever møder kl. 9.00 i festsalen, hvor de også bliver budt velkommen af rektor Gitte Vest Barkholt, og derefter (fra og med 2. modul) går til almindelig undervisning.

Hvorfor vælge Grindsted?

Når du er ved at være færdig med folkeskolen og skal til at vælge ungdomsuddannelse, er der mange muligheder – ikke kun for forskellige uddannelser, men også for forskellige skoler.

På Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole kan du tage EUX inden for detail, handel og kontor (vi kalder det EUX Business), HF, HHX, HTX og STX. Med EUX får du en erhvervsfaglig studentereksamen, med HHX en merkantil studentereksamen, med HTX en teknisk studentereksamen og med STX en almen studentereksamen.

Vi er en mindre skole i den store sammenhæng. Vi kommer hinanden ved, og vi kender hinanden – både elever og lærere – på kryds og tværs af uddannelser og årgange.

Det giver dig den fordel, at hvis du fortryder dit første valg af ungdomsuddannelse, så kan du bare skifte til en ny ungdomsuddannelse uden at skulle skifte skole og uden at skulle sige farvel til venner og veninder.

Det betyder også, at du fx får tilbud om at vælge nogle fag fra andre uddannelser end den, du går på. Og du har mulighed for at lære nogen at kende, som har andre evner og andre interesser end dig, og som derfor kan udfordre og inspirere dig og på den måde være med til at udvikle dig.

Du kan læse mere om dine muligheder på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole under de enkelte uddannelser her på siden.

Karriere- og talentudvikling

Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole deltager sammen med 6 andre gymnasier og Studievalg Danmark i Region Syddanmark i et projekt ”Karriere- & Talentudvikling i Syd”.

Formålet med projektet er at styrke HHX’ernes motivation til at tage en videregående uddannelse og til tidligere at foretage et bevidst uddannelses- og karrierevalg – gerne inden for det merkantile/økonomiske område og gerne i Region Syddanmark.

Der indgår to spor i projektet; et karrierespor og et talentspor. Karrieresporet fokuserer på karrierelæring/-vejledning. Talentsporet er et nyt talentakademi: Akademiet for Business Talenter i Syd. Når akademiet er fuldt indfaset, består det af 8 moduler over 3 år med virksomhedsbesøg, oplæg/foredrag på højt, fagligt niveau og case-/projektarbejde for 5 elever pr. årgang pr. skole (godt 100 elever i alt).

Projektet er støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

Du kan læse mere på projektets hjemmeside: www.abt.dk

Følg os på Facebook

Hvis du vil se, hvad der sker på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole, kan du følge med i hverdagen på vores side på Facebook:

Her bringer vi løbende opslag og billeder fra undervisningen, ekskursioner, studieture, virksomhedsbesøg, sociale aktiviteter og hvad der ellers foregår på en skole med fem uddannelser under ét tag.

Velkommen

Velkommen til Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole, hvor du kan vælge mellem fem ungdomsuddannelser: EUX Business, HF, HHX, HTX og STX. Vi kommer hinanden ved, vi har plads til alle, og fordi vi er fem uddannelser samlet under ét tag, så kan vi mere.

Om skolen

Velkommen til Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole
Erhvervsuddannelse Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole
HF på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.
HHX på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.
HTX på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.
STX på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.
EUX
HF
HHX
HTX
STX

En moderne skole

Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole er en moderne skole med gode undervisningsfaciliteter, så der bliver rig mulighed for at udfolde sig, hvad enten du vil synge i kor, flyve med droner eller arbejde i laboratorier.

Vi forventer, at du deltager i skolens liv, og vi håber, at du selv vil være med til at skabe din egen fremtid ved at være med til at udfylde de rammer, der er sat for uddannelserne.

Det kan gøres ved at engagere sig i elevrådets arbejde, men også i de frivillige tilbud af mere faglig karakter, der bliver tilbudt. Du er selv med til at skabe trivsel i din uddannelse.

Værdigrundlag

Historie

Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole er resultatet af en fusion mellem Erhvervsgymnasiet Grindsted og Grindsted Gymnasium & HF i 2021 efter flere års tæt samarbejde.

Erhvervsgymnasiet Grindsteds historie går tilbage til den 16. oktober 1921, hvor den første, organiserede handelsundervisning blev etableret i lejede lokaler på teknisk skole på Østergade i Grindsted.

Grindsted Gymnasium & HF blev grundlagt den 1. august 1961 som et kommunalt gymnasium, der foruden studentereksamen også husede mellemskole og realskole. Mens byggeriet af skolen stod på, foregik undervisningen på Søndre Skole.

Læs mere

Læs en HF, HHX, HTX, STX eller EUD/EUX på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.

Kom på besøg

Kontakt os