HTX/EUD/EUX på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.

Erhvervsgymnasiet Grindsted

Erhvervsgymnasiet Grindsteds historie går tilbage til den 16. oktober 1921, hvor den første, organiserede handelsundervisning blev etableret i lejede lokaler på teknisk skole på Østergade i Grindsted.

I 1965 flyttede Grindsted Handelsskole i egne lokaler i en nyopført bygning på hjørnet af Vestre Boulevard og Tinghusgade. Allerede i 1971 blev det nødvendigt at bygge til, så skolen kom op på 13 klasselokaler og et storrum, som senere blev skolens kantine.

I 1978 blev skolen godkendt til Højere Handelseksamen (HH), samtidig med at handelseksamen blev erstattet af erhvervsfaglig grunduddannelse (EFG).

I 1981 og igen i 1998 blev skolen udbygget yderligere, så arealet blev mere end fordoblet.

I 1996 overtog skolen de tekniske erhvervsuddannelser i Grindsted og dermed også skolebygningen på Tårnvej 135. I dag drives teknisk skole af Syddansk Erhvervsskole på Tinghusgade, og bygningen på Tårnvej er solgt til Billund Kommune.

I forbindelse med fusionen er Erhvervsgymnasiet Grindsteds bygning på Tinghusgade solgt til Efterskolen Play.

Grindsted Gymnasium & HF

Grindsted Gymnasium blev grundlagt den 1. august 1961 som et kommunalt gymnasium, der foruden studentereksamen også husede mellemskole og realskole. I 1969 oprettedes en hf-afdeling på skolen. Arkitektfirmaet Kjær og Richter stod for opførelsen af bygningen, og mens byggeriet stod på, foregik undervisningen på Søndre Skole. Eleverne rykkede ind til skoleåret 1963, og 1964 holdt man indvielse af den nye skole.

I 1964 dimitteredes det første hold studenter og det i skolens flotte festsal. Det blev en bygning præget af kvalitet og funktionalitet, som det var moderne i 1960’erne, og da skolen er bygget under cubakrisen, blev den bygget med atomvåbensikret kælder. Den store historie blev rammen om den lille historie, for gymnasiets kælder skulle i tilfælde af en atomkonflikt være evakueringssted for sydbyens beboere.

Ret hurtigt blev skolebygningen for lille, og der blev bygget to pavilloner, den store med otte undervisningslokaler og depotrum, den lille af træ med to lokaler. I 1997 byggedes så gymnasiets tilbygning i to etager til erstatning for barakkerne, og selv om der ikke var bevilliget midler til en kantine, valgte man at forbinde den gamle bygning og nybygningen med en kantine med køkken og pladser til eleverne. Nybygningen og ombygningen blev indviet 2001, og herefter står skolen som en af landets største skolebygninger.

Vil du gerne på besøg?

Kontakt os