Læs HF, kurser og mere i Grindsted

Kursustyper 

AMU-kurser
Mange kursus- og efteruddannelsesønsker kan rummes inden for AMU-systemet. AMU-kurser er offentligt medfinansierede og reducerer dermed virksomhedens og kursisternes omkostninger til efteruddannelse markant.

Andre kurser
Hvis et efteruddannelsesbehov ikke kan matches af AMU-systemet, kan der udvikles og afvikles 100% virksomhedstilpassede aktiviteter. I så fald finansieres disse af virksomheden.

Det praktiske

Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole samarbejder med andre AMU-udbydere om sine kursus- og efteruddannelsesaktiviteter.

Aktiviteterne kan afvikles både på skolen og i virksomheden.

Vil du vide mere?

Kontakt os