Uddannelse på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Fag og niveauer


Her kan du se, hvilke fag og niveauer der indgår i studieretningerne på HHX:

Innovation & Marketing

International Marketing

Økonomi & Marketing

Økonomi

Sprog

Opbygning

De første tre måneder kaldes grundforløbet.

Grundforløbet er et afklaringsforløb, hvor du bliver klogere på, hvad det er for en uddannelse, du har valgt, og hvad det er for en studieretning, du skal vælge. Hvis du i løbet af grundforløbet finder ud af, at du har valgt den forkerte uddannelse, kan du skifte til en anden uddannelse.

På grundforløbet møder du nogle af de fag og metoder, som du kommer til at arbejde med i løbet af din uddannelse, og du begynder at få en fornemmelse af, hvad det vil sige at gå på gymnasiet og tage en studentereksamen. Du skal også have to flerfaglige forløb; almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb.

Samtidig får du vejledning i forhold til dine ønsker om videregående uddannelse og karriere, og du bliver klædt på til at kunne træffe beslutning om, hvilken studieretning du skal vælge efter grundforløbet.

Valget af studieretning foregår i begyndelsen af oktober. Resten af uddannelsen kaldes studieretningsforløbet.

Studieretningsforløbet starter i begyndelsen af november og varer resten af din uddannelse.

På studieretningsforløbet fortsætter du med de fag, du har haft i grundforløbet, og du får nye fag på 2.G og 3.G. Du møder også studieområdet, som består af en række flerfaglige forløb med hvert sit tema.

Kom på besøg

Kontakt os