Økonomi

Denne studieretning er oplagt, hvis du interesserer dig for økonomi på alle niveauer. Studieretningen har fokus på økonomi – både virksomhedens økonomi og samfundets økonomi. Studieretningsfagene er International økonomi A og Virksomhedsøkonomi A.

HHX-elev på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Studieretningsfag

Virksomhedsøkonomi beskæftiger sig med virksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Du lærer om virksomhedens værdiskabelse og dens økonomiske handlemuligheder. Og du lærer at analysere, vurdere og formidle virksomhedsøkonomiske problemstillinger gennem anvendelse af økonomisk teori i en virkelighedsnær og international sammenhæng.

International økonomi handler om den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Du lærer at beskrive, analysere, reflektere over og tage stilling til både historiske og aktuelle samfundsøkonomiske sammenhænge og problemstillinger.

Eksempler på karriereveje

Økonomi er en oplagt studieretning, hvis du har planer om at læse videre til økonom og gerne vil arbejde med erhvervs- og samfundsøkonomi i en international sammenhæng.

En HHX kan dog føre mange steder hen.
Det er fx en oplagt vej at gå, hvis du vil læse jura og være advokat og måske ovenikøbet dommer. Forklaringen er, at du på HHX har erhvervsjura, hvor du lærer om love og regler inden for erhvervslivet som fx aktieselskabs- og anpartsselskabsloven, markedsføringsloven, dørsalgsloven og købeloven.
En HHX kan også være vejen til et job som politibetjent eller journalist - bare for at nævne nogle eksempler på andre karriereveje.

Kigger du forbi?

Besøg os