HTX på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole.

Studieretningsfag

Afsætning handler kort fortalt om salg og markedsføring. Du lærer blandt andet om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Vi arbejder med virksomhedens forhold til den nationale og internationale omverden og med virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger.

I virksomhedsøkonomi beskæftiger vi os med virksomhedens økonomiske beslutninger og adfærd i samspil med omverdenen. Her arbejder vi med virksomhedens værdiskabelse og dens økonomiske handlemuligheder, og du lærer at analysere, vurdere og formidle virksomhedsøkonomiske problemstillinger gennem anvendelse af økonomisk teori i en virkelighedsnær og international sammenhæng.

Fag og niveauer

Her kan du se, hvilke fag og niveauer der indgår i studieretningen Økonomi & Marketing:

Kom på besøg

Kontakt os