Erhvervsuddannelse Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Studieretningsfag

Spansk er begyndersprog. Du lærer ikke kun at kommunikere på spansk, men får også indsigt i de spansksprogede samfund og kulturer. Vi arbejder med sprog, kultur samt erhvervs- og samfundsforhold i bredeste forstand i spansktalende lande.

Derimod er tysk fortsættersprog. Her arbejder vi med tysk sprog og med samfundsmæssige, erhvervsmæssige og kulturelle forhold i tysksprogede lande. På den måde lærer du at kommunikere på tysk med en solid baggrund af viden.

Matematik

Matematik er som udgangspunkt kun på C-niveau. Hvis du ønsker det, kan du dog vælge at løfte det op på B-niveau.

Fag og niveauer

Her kan du se, hvilke fag og niveauer der indgår i studieretningen Sprog:

Kom på besøg

Kontakt os