Biotek & Samfund

Denne studieretning er oplagt, hvis du gerne vil arbejde inden for sundhedssektoren som fx farmakon, laborant, sygeplejerske eller jordemoder. Studieretningen har fokus på teknologisk udnyttelse af biologiske systemer i et samfundsmæssigt perspektiv. Studieretningsfagene er Bioteknologi A og Samfundsfag B.

HTX-elev Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Studieretningsfag

Bioteknologi beskæftiger sig med teknologisk udnyttelse af biologiske systemer til fx forskning, produktion, miljøbeskyttelse og sygdomsbehandling. Du lærer at beskrive og forklare enkle biologiske og bioteknologiske problemstillinger, og du kommer til at tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratorier, værksteder og felten. Du kommer også til at indsamle og anvende materiale om biologiske og bioteknologiske emner som fx cellebiologi, mikrobiologi, makromolekyler, genteknologi, fysiologi og økologi.

Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold, herunder om samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling. Vi arbejder med sociologi, politik og økonomi og undersøger på baggrund heraf aktuelle samfundsmæssige problemstillinger i Danmark, EU og resten af verden. Du lærer om, hvilke kræfter - nationalt, regionalt og globalt - som påvirker udviklingen i det moderne samfund.

Eksempler på karriereveje

Biotek & Samfund er en oplagt studieretning, hvis du gerne vil arbejde inden for sundhedssektoren, fx som farmakon på et apotek eller som laborant i en privat virksomhed inden for medicinalindustrien. Det kan også være, at du ser dig selv som fx sygeplejerske eller jordemoder på et sygehus.

En HTX kan dog føre mange steder hen. Den kan også være vejen til et job som politibetjent eller journalist - bare for at nævne nogle eksempler på andre karriereveje.

Kigger du forbi?

Besøg os