Matematik & Informatik

Denne studieretning er oplagt, hvis du har planer om at læse til fx ingeniør. Studieretningsfagene er Matematik A og Informatik B.

HTX-elev med naturfag Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Studieretningsfag

Matematik på HTX har en vigtig praktisk dimension: Du lærer at bruge matematiske teorier og modeller til at beskrive, analysere og vurdere tekniske/teknologiske, naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og relationer.

Informatik tager udgangspunkt i virkelighedsnære arbejdsprocesser og it-systemer. Kernen i faget er behandling af og interaktion med digitale data - det handler om data, struktur, proces, model og interaktion i forbindelse med it-systemer. Du lærer at forholde dig til brugen af it gennem teoretisk indsigt i og praktisk arbejde med at skabe forskellige former for it-systemer. Du bliver også i stand til at redegøre for innovative it-løsninger på virkelighedsnære problemstillinger.

Eksempler på karriereveje

Informatik & Matematik er en oplagt studieretning, hvis du drømmer om en karriere som ingeniør. Det kan være i en bygge- og anlægsvirksomhed eller hos en af de store rådgivende ingeniører.

En HTX kan dog føre mange steder hen. Den kan også være vejen til et job som politibetjent eller journalist - bare for at nævne nogle eksempler på andre karriereveje.

Kigger du forbi?

Besøg os