Opbygning og fag

De tre 3-årige gymnasiale uddannelser i Danmark - HHX, HTX og STX - er bygget op over akkurat samme skabelon.

Bliv elev på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole (1)

De første tre måneder

De første tre måneder kaldes grundforløbet, hvor du begynder at lære, hvad det vil sige at gå på gymnasiet. Grundforløbet er et afklaringsforløb, hvor du bliver klar over, hvad det er for en uddannelse, du har valgt, og hvad det er for en studieretning, du skal vælge. Hvis du i løbet af grundforløbet finder ud af, at du har valgt den forkerte uddannelse, kan du skifte til en anden uddannelse.
I starten af oktober skal du vælge studieretning. Resten af uddannelsen kaldes studieretningsforløbet.

Grundforløbet

Grundforløbet varer tre måneder og slutter i starten af november.

På grundforløbet møder du nogle af de fag og metoder, som du kommer til at arbejde med i løbet af din uddannelse. Og du får vejledning i forhold til dine ønsker om videregående uddannelse. Nogle af fagene kender du i forvejen; dansk, engelsk, matematik og samfundsfag. Andre af fagene er nye; afsætning, international økonomi og virksomhedsøkonomi. Du skal også have informatik og spansk eller tysk, og så skal du igennem et forløb i almen sprogforståelse og et økonomisk grundforløb.

På den måde begynder du at finde ud af, hvad det vil sige at gå på gymnasiet, og du får en idé om, hvad det vil sige at tage en studentereksamen. Du bliver desuden klædt på til at kunne træffe beslutning om, hvilken studieretning du skal vælge efter grundforløbet.

kunne træffe beslutning om, hvilken studieretning du skal vælge efter grundforløbet.

 

Studieretningsforløbet

Efter grundforløbet starter du på studieretningsforløbet, som varer resten af din uddannelse.

På studieretningsforløbet fortsætter du med de fag, du har haft i grundforløbet - nogle af dem bare på højere niveauer. Desuden får du historie på 2.G og erhvervsjura på 3.G. Og så skal du også have et eller flere valgfag. Herudover møder du studieområdet, som består af 7 forløb med hvert sit tema.

 

Fag

På de gymnasiale uddannelser er en række fag på bestemte niveauer obligatoriske. Desuden skal du have mindst ét valgfag.

Her kan du se, hvilke fag og niveauer der er obligatoriske på uddannelsen til merkantil studentereksamen, HHX, og hvilke fag du - afhængigt af studieretning og 2. fremmedsprog - kan vælge imellem.

Kigger du forbi?

Besøg os