Optagelse

Hvis du gerne vil være elev på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole, skal du som udgangspunkt søge om optagelse på Optagelse.dk. Hvis du har en uddannelsesaftale, gælder der dog andre regler – i så fald skal du kontakte skolen.

Besøg Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Er du uddannelsesparat?

For at blive optaget på grundforløbets 1. del (GF1) på en erhvervsuddannelse som EUD/EUX Business, skal du som udgangspunkt være uddannelsesparat og have bestået folkeskolens afgangseksamen med mindst 2 i gennemsnit af karaktererne i både dansk og matematik.

Det er den Kommunale Ungeindsats (KUI), der vurderer, om du er uddannelsesparat. Hvis du søger om optagelse direkte fra 9. eller 10. klasse, vil det normalt foregå i samarbejde med din KUI-vejleder.

Du kan også blive optaget med 2 i gennemsnit af karaktererne i både dansk og matematik ved 10. klasse prøverne eller tilsvarende.

Kigger du forbi?

Besøg os