Optagelse

Hvis du gerne vil være elev på Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole, skal du søge om optagelse på Optagelse.dk.

For at have krav på at blive optaget på de tre 3-årige gymnasiale uddannelser, HHX, HTX og STX, skal du først og fremmest være uddannelsesparat.

Elever arbejder Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole

Er du uddannelsesparat?

Det er den Kommunale Ungeindsats (KUI), der vurderer, om du er uddannelsesparat. Det kræver, at du er fagligt, personligt og socialt parat. For at blive vurderet fagligt parat til de 3-årige gymnasiale uddannelser, skal du have mindst 5 i gennemsnit af de afsluttende standpunktskarakterer.

Hvis du søger om optagelse direkte fra 9. eller 10. klasse, vil det normalt foregå i samarbejde med din KUI-vejleder.

Udover at være uddannelsesparat, skal du have bestået folkeskolens afgangseksamen, og så skal du have søgt om optagelse rettidigt – inden 1. marts.

Kigger du forbi?

Besøg os