Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne for Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole skal medvirke til at opfylde formålene for skolens uddannelser og bidrage til et godt undervisnings- og læringsmiljø og en god trivsel på skolen, så det bliver en god arbejdsplads for alle.

Grindsted Gym & Erhv.Skole 9424

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grindsted Gym & Erhv.Skole 9421

Kigger du forbi?

Besøg os